Home Webshop Forum Kennis
Naar Kennis

Handleiding medicatie afbouw bij koolhydraatbeperking

Leefstijlinterventies bij diabetes type 2 en medica- tieafbouw van bloedglucoseverlagende medicijnen gaan hand in hand. Voeding, beweging, ontspanning en slaap grijpen in op de metabole ontregeling die ten grondslag ligt aan veel chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus type 2. Een patiënt die zijn leef- stijl aanpast, heeft vaak al snel, binnen enkele dagen of weken, minder medicatie nodig en kan soms zelfs helemaal zonder

Datum

06 maart 2020

Indicatie

Obesitas, Diabetes

Kennisbank

Protocollen en handleidingen

Handleiding medicatie afbouw bij koolhydraatbeperking

Leefstijlinterventies bij diabetes type 2 en medica- tieafbouw van bloedglucoseverlagende medicijnen gaan hand in hand. Voeding, beweging, ontspanning en slaap grijpen in op de metabole ontregeling die ten grondslag ligt aan veel chronische aandoeningen, zoals diabetes mellitus type 2. Een patiënt die zijn leef- stijl aanpast, heeft vaak al snel, binnen enkele dagen of weken, minder medicatie nodig en kan soms zelfs helemaal zonder. Minder medicatie kan het aantal en de ernst van bijwerkingen reduceren. Daarnaast is het voordeel van een leefstijlinterventie dat de oorzaak van diabetes type 2 wordt aangepakt. Medicijnen kun- nen namelijk wel de symptomen wegnemen en zorgen voor een kleinere kans op complicaties op de lange termijn, genezen doen ze echter niet. Voor huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals zijn dit veelgenoemde argumenten om gericht, samen met de patiënt, te werken aan leefstijlverandering en het afbouwen van medicatie. En steeds meer patiënten staan hiervoor open, ze willen zelf de regie voeren over hun gezondheid.

 

Uit de praktijk kwamen veel vragen over medicatieafbouw. Dit document is een handleiding om dit uit te voeren. We zijn ons er terdege van bewust dat de wetenschappelijke bewijskracht rond dit onderwerp beperkt is. Deze handleiding is daarom voor een belangrijk deel gebaseerd op uitgebreide praktijkervaring. Suggesties ter verbetering zijn van harte welkom. Omdat bij het beperken van koolhydraten snelle dalingen kunnen ontstaan bij het gebruik van medicijnen die de insulinespiegel verhogen (SU-derivaten en insuline zelf) is deze handleiding geschreven. Maar ook andere voedingsinter venties kunnen een grote bijdrage leveren aan de vermindering van medicatie bij DMT2. Wij verwijzen hiervoor naar de NDF richtlijn3.

Dit document is tot stand gekomen door een samenwerking van Vereniging Arts en Leefstijl, Diabetes Fonds, Stichting Langerhans en Stichting Voeding Leeft.

 

Disclaimer

Langerhans heeft een bijdrage geleverd aan de “Handleiding demedicaliseren bij diabetes mellitus type 2”, ontwikkeld door de Vereniging Arts en Leefstijl.
Deze handleiding kan niet zonder scholing gebruikt worden, indien dit wel gebeurt, kunnen de auteurs niet aansprakelijk worden gesteld.

Handleiding medicatie afbouw


Webbanner Acute Diab LH 1200x628 tekstloos
Diabetes

Acute Diabetes Problemen

Webbanner Meten Zonder Prikk LH 1200x628 tekstloos
Diabetes

Glucose sensor plaatsen

Acute diabetesproblemen VERGETEN TE SPUITEN
Diabetes

Vergeten langwerkende insuline te spuiten