Home Webshop Forum Kennis
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Langerhans hanteert bij klachten de volgende procedure:

  • Bij klachten over betaling/annulering wordt de klacht getoetst aan de algemene voorwaarden.
  • Bij inhoudelijke klachten over de nascholing (niet voldoen aan CGR-regels, uitspraken van docenten die tot discussie leiden, onjuiste informatie in het materiaal) zal in eerste instantie door de inhoudelijke co√∂rdinatoren van Langerhans (Bas Houweling, kaderhuisarts diabetes/ back-up Daniel Tavenier, kaderhuisarts diabetes) contact worden opgenomen met de klager.
  • Indien er conflictpunten blijven ten aanzien van de inhoud, zal een onafhankelijke instantie worden betrokken in de klachtenprocedure; dit is voor CGR technische zaken het CGR en voor de zaken die de richtlijnen betreffen het Nederlands Huisarts Genootschap. Deze zullen ad hoc worden betrokken in de klacht; hun oordeel zal daarbij maatgevend zijn.
  • Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.
  • Op een ingediende klacht zal binnen 4 weken worden gereageerd.
  • Bij andere geschillen zoals kwaliteit, organisatie en informatievoorziening wijzen beide partijen een onafhankelijke mediator (te betrekken via Extendum BV te Eemnes) aan. De uitslag van zijn/ haar oordeel is daarbij bindend.