Home Webshop Forum Kennis
Naar Kennis

Doppler Tonen

Bij het uitvoeren van een voetonderzoek is het van cruciaal belang om te controleren op de aanwezigheid van arteriële pulsaties, specifiek de a. dorsalis pedis en de a. tibialis posterior. Deze pulsaties dienen als indicatoren van een gezonde bloedcirculatie in de voet. Wanneer beide pulsaties afwezig zijn, wordt een Doppler-onderzoek aanbevolen. De aanwezigheid van minstens één van deze pulsaties wordt beschouwd als normaal, terwijl de afwezigheid ervan een zorgwekkend teken kan zijn van een verminderde bloedtoevoer naar de voet.

Datum

09 februari 2021

Indicatie

Diabetes

Kennisbank

Educatie video's

Doppler tonen

Tijdens het Doppler-onderzoek luistert de arts naar de geluiden die worden geproduceerd door de bloedstroom in de arteriën met behulp van een Doppler-apparaat. Mono- of bifasische Dopplertonen, waarbij het geluid slechts één of twee keer per hartslag wordt gehoord, duiden op een verminderde bloedstroom en kunnen wijzen op arteriële obstructie of vernauwing. In contrast hiermee worden trifasische tonen als normaal beschouwd, waarbij het geluid drie keer per hartslag wordt gehoord, wat wijst op een gezonde bloedstroom.

Wanneer mono- of bifasische Dopplertonen worden gedetecteerd, is het raadzaam om de enkel-armindex (EAI) te bepalen. De EAI is een verhouding tussen de bloeddruk in de enkel en de bloeddruk in de arm. Een lage EAI kan duiden op perifeer arterieel vaatlijden (PAV), een aandoening waarbij de slagaders in de benen vernauwd zijn, wat kan leiden tot verminderde bloedtoevoer en ernstige complicaties zoals claudicatio intermittens (pijn bij het lopen) of zelfs ischemie en weefselnecrose in ernstigere gevallen.

Hieronder vindt u voorbeelden van de drie verschillende Dopplertonen, die kunnen helpen bij het interpreteren van de resultaten van het onderzoek.

Trifasische Dopplertonen (=normaal)

Bifasische Dopplertonen (=afwijkend)

Monofasische Dopplertonen (=afwijkend)


Webbanner Acute Diab LH 1200x628 tekstloos
Diabetes

Acute Diabetes Problemen

Webbanner Meten Zonder Prikk LH 1200x628 tekstloos
Diabetes

Glucose sensor plaatsen

Acute diabetesproblemen VERGETEN TE SPUITEN
Diabetes

Vergeten langwerkende insuline te spuiten