Home Webshop Forum Kennis
Naar Kennis

Diabeteszorg voor zorgafhankelijke patiënten

De diabeteszorg in de huisartsenpraktijk, waarbij derden betrokken zijn bij de uitvoering is vaak ingewikkeld en complex doordat de uitvoering in meerdere handen plaats vindt. Dit vergroot het risico op miscommunicatie en fouten met als gevolg ontregeling.

Datum

06 maart 2020

Indicatie

Diabetes

Kennisbank

Download, Protocollen en handleidingen

Diabestzorg voor zorgafhankelijke patiënten

Goede diabeteszorg voor mensen met diabetes in verzorgingshuizen of voor mensen die onder verantwoordelijkheid van de thuiszorg vallen vraagt tijd en kennis van alle betrokkenen. De uitvoering wordt in deze situaties vooral gedaan door verzorgenden. In hun opleiding is over het algemeen onvoldoende aandacht besteed aan (de behandeling van) diabetes.

Dit protocol biedt handvatten voor een aantal handelingen door verpleegkundigen en verzorgenden, zowel in het verzorgingshuis als in de thuissituatie.

Protocol Diabeteszorg voor zorgafhankelijke patiënten


Webbanner Acute Diab LH 1200x628 tekstloos
Diabetes

Acute Diabetes Problemen

Webbanner Meten Zonder Prikk LH 1200x628 tekstloos
Diabetes

Glucose sensor plaatsen

Acute diabetesproblemen VERGETEN TE SPUITEN
Diabetes

Vergeten langwerkende insuline te spuiten