Home Webshop Forum Kennis
Naar Kennis

Acute diabetes problemen - Verkeerde insuline gespoten - Snel i.p.v. lang

De insulineprofielen zijn een “schematische” weergave en kunnen dus per patiënt verschillen. Tevens zal u rekening moeten houden met het aantal EH dat er is gespoten: hoe hoger het aantal EH, hoe langer de werkingsduur en een wat “hogere” piek.

Datum

19 augustus 2020

Indicatie

Diabetes

Kennisbank

Protocollen en handleidingen

Kort-/snelwerkende insuline gespoten ipv langwerkende insuline

De insulineprofielen zijn een “schematische” weergave en kunnen dus per patiënt verschillen. Tevens zal u rekening moeten houden met het aantal EH dat er is gespoten: hoe hoger het aantal EH, hoe langer de werkingsduur en een wat “hogere” piek.
Soms zullen dus de bloedglucosebepalingen vaker en/of over een langere periode gecontroleerd moeten worden. U zult altijd uw gezonde verstand moeten blijven gebruiken!

 

Snelwerkend analoog (Apidra, Humalog of Novorapid)


Piekwerking 45-90 minuten, werkingsduur 4-5 uur
Maar verreweg grootste effect is na 2 uur al voorbij!

 

 • direct bloedglucosebepaling (uitgangswaarde)
 • eerste 2-3 uur: minimaal iedere 30 minuten bloedglucose bepaling
 • tot max. 5 uur na verkeerde insuline injectie controleren (afhankelijk verloop bloedglucosebepalingen)
 • direct koolhydraten gaan eten. Hoeveelheid is afhankelijk van het aantal eenheden. Vraag naar aantal snelwerkende insuline-eenheden die normaal bij de maaltijden gespoten wordt en bepaal aan de hand hiervan de hoeveelheid extra koolhydraten
 • niet gaan slapen indien foute injectie heeft plaats gevonden voor het slapen gaan
 • moet de normaal afgesproken insuline: (middel)langwerkende humane NPH-insuline of langwerkende insuline-analoog alsnog ingespoten worden? Zie onderaan.

 

Humane kortwerkende insuline (Humuline Regular of Insuman Rapid)


Piekwerking 2-3 uur, werkingsduur 6-8 uur
Maar verreweg grootste effect is na 6 uur voorbij!

 

 • direct bloedglucosebepaling (uitgangswaarde)
 • eerste 4 uur: iedere 30 minuten bloedglucose bepaling
 • vervolgens 1 x per uur
 • tot max. 8 uur na verkeerde insuline injectie controleren (afhankelijk verloop bloedglucosebepalingen)
 • direct koolhydraten gaan eten. Hoeveelheid is afhankelijk van aantal eenheden. Vraag naar aantal snelwerkende insuline-eenheden die normaal bij de maaltijden gespoten wordt en bepaal aan de hand hiervan de hoeveelheid extra koolhydraten
 • niet gaan slapen indien foute injectie heeft plaats gevonden voor het slapen gaan
 • Moet de normaal afgesproken insuline: (middel)langwerkende humane NPH-insuline of langwerkende insuline-analoog alsnog ingespoten worden? Zie hieronder.

 

Moet de normaal afgesproken insuline: (middel)langwerkende humane NPH-insuline of langwerkende insuline-analoog alsnog ingespoten worden?

 

Maak hierbij onderscheid tussen Diabetes Mellitus Type 1of Type 2

 • Diabetes Mellitus Type 1: insulineafhankelijk
 • Diabetes Mellitus Type 2: insulinebehoeftig

 

Diabetes mellitus Type 2:

In feite is het eenmalig niet spuiten van de (middel)langwerkende of langwerkende insuline geen ramp. De meeste type 2 patiënten hebben immers nog een restfunctie van de bètacel (dus nog wat eigen insulineproductie).
Bereid de patiënt wel voor op eens iets hogere nuchtere bloedglucose de dag erna. Eventueel kunt u de volgende ochtend de helft van de dosering (middel)langwerkende of langwerkende insuline nog laten spuiten, maar dat is niet echt nodig. Het is, als u toch een halve dosis geeft, verstandig om die dag een préprandiale curve (voor de hoofdmaaltijden en voor het slapen gaan) te laten maken omdat de insulinepiek nu op een ander tijdstip valt.

 

Diabetes Mellitus Type 1:

Bij een Type 1 patiënt (geheel afhankelijk van exogeen toegediende insuline) is het raadzaam om alsnog de langwerkende insuline spuiten maar op een later tijdstip (bijvoorbeeld de volgende ochtend) en de halve dosis.


Webbanner Acute Diab LH 1200x628 tekstloos
Diabetes

Acute Diabetes Problemen

Webbanner Meten Zonder Prikk LH 1200x628 tekstloos
Diabetes

Glucose sensor plaatsen

Acute diabetesproblemen VERGETEN TE SPUITEN
Diabetes

Vergeten langwerkende insuline te spuiten