Home Webshop Forum Kennis
Naar Kennis

Acute Diabetes problemen - Hyperglycemische ontregeling

Wat is het beleid bij een ernstige acute hyperglycemische ontregeling?

Datum

06 april 2022

Indicatie

Diabetes

Kennisbank

Protocollen en handleidingen

De oorzaak

 

Schijnbare ontregeling:

 • incorrecte meting
 • verkeerde strips, verlopen strips, te weinig bloed, ongewassen handen etc.

 

Echte ontregeling:

 • incorrecte toediening van insuline
 • kapotte pen, verkeerde bediening van de pen, spuitinfiltraten etc.
 • infectieziekten, ontstekingsprocessen, braken, CV ziekten zoals hartinfarct
 • corticosteroiden

 

Wat is het beleid bij een ernstige acute hyperglycemische ontregeling?

Hyper bij DM2
 1. Onderzoek de patiënt om achter de oorzaak te komen (infect, hartinfarct etc..)
 2. Iedere 2 uur de bloedglucose meten.
 3. Snelwerkend insuline-analoog (Apidra, Humalog, Novorapid) bijspuiten tot de waarde < 15 mmol/l is, en wel volgens 2-4-6 regel (zie hieronder)
 4. Dat betekent bij bloedglucose 15-20 mmol/l 4E snelwerkend bijspuiten en:
 5. Bij bloedglucose >20 mmol/mol 6E snelwerkend bijspuiten
 6. Dit alles doen tot de bloedglucose < 15 mmol/l is: maar ook dan nog iedere 2-4 uur controle bloedglucose, tot waarden in een stabiel (bijna) normoglycemisch gebied liggen.
 7. Denk ook bij een ontregeling aan vocht: ieder uur 100-200ml water

 

N.B. Niet iedere hyperglycemische verhoging van korte duur behoeft aanpak; bij bijv. taart eten en als men nog in de instelfase bezig is: geen 2-4-6 regel!

 

 

 


Webbanner Acute Diab LH 1200x628 tekstloos
Diabetes

Acute Diabetes Problemen

Webbanner Meten Zonder Prikk LH 1200x628 tekstloos
Diabetes

Glucose sensor plaatsen

Acute diabetesproblemen VERGETEN TE SPUITEN
Diabetes

Vergeten langwerkende insuline te spuiten