Home Webshop Forum Kennis
Disclaimer

Disclaimer

Stichting Langerhans heeft als doel bij te dragen aan een zo goed mogelijke behandeling van diabetes type 2. Zij doet dit door bevordering van kennis, onder andere in de vorm van publicaties en scholingen. Voor de behandeling van individuele patiënten op basis van de door haar overgedragen kennis, kan Stichting Langerhans geen verantwoordelijkheid aanvaarden, aangezien individuele zorgverlening immer de verantwoordelijkheid blijft van de individuele zorgverlener, c.q. van zorginstellingen waar de patiënt onder behandeling is.

Graag brengen we het volgende onder de aandacht:

  • Forum is alleen voor zorgverleners en niet voor patiënten.
  • Ivm privacy alleen geslacht en leeftijd van patiënt vermelden, dus geen geboortedatum en geen naam of initialen en ook geen woonplaats.
  • Uw naam als zorgverlener is wel bekend bij de beheerder van dit forum, maar wordt niet zichtbaar op de website om herkenbaarheid en herleidbaarheid onmogelijk te maken.
  • Wij adviseren u om vooraf uw patiënt te informeren over het feit dat u een vraag over hem of haar op dit forum stelt.